darpouyesh@gmail.com      +98 21-26700052

درباره دارپویش

دارپویش به همت جمعی از متخصصان داخلی پس از کسب رتبه کشوری در یازدهمین جشنواره جوان خوارزمی به منظور تجاری سازی فناوری و فعالیت در عرصه محصولات و خدمات دانش بنیان ثبت و شروع به فعالیت نمود.از زمان تاسیس تاکنون هرسال محصولات جدیدی توسط شرکت به بازار معرفی می گردد. تمرکز اصلی و اولیه شرکت تولید محصولات در حوزه ایمنی و امنیت بوده است. فعالیت ها منجر به تولید نرم افزار و سخت افزارهای تخصصی و مورد نیاز کشور گردیده است. تولید محصولات کاربردی منطبق با نیازمندیهای بازار و مبتنی بر توانمندی نرم افزاری و سخت افزاری موجود در داخل از ویژگیهای مهم تصمیم گیری در واحد تحقیق و توسعه می باشد. این مهم باعث گشته تا محصولات تولید شده با نمونه های خارجی موجود در بازار وارد رقابت در کیفیت و قیمت گردد. افتخارات علمی متعدد کسب شده و حسن نظر کاربران محصولات گواهی بر پایبندی شرکت به موارد ذکرشده می باشد.