darpouyesh@gmail.com      +98 21-26700052
 • ویژگی ها					

  1- دقت بالای تایید یا رد هویت با خطای 0.0001
  2- سرعت بسیار بالای بررسی 0.1 در هر تناظر
  3- استخراج نقاط و ویژگی های کلیدی بصورت اتوماتیک
  4- تعیین میزان حساسیت سیستم در رد یا قبولی هویت توسط کاربر
  5- طراحی و توسعه کامل مبتنی بر زبان برنامه نویسی c++

 • کاربردها					

  1- بررسی اتوماتیک هویت فرد بر اساس بیومتریک چهره

 • کاربران					

  1- سازمان ها و مراکز صدور اسناد هویتی

 • 1

به سنج چهره

به سنج چهره با پردازش تخصصی ویژگی های درون تصویر و استفاده از الگوریتم دقیق تناظر و قیاس بیومتریک، بین دو تصویر چهره درصدی از تمایز و تناظر را ارایه می نماید . این سامانه به منظور تایید و یا رد اتوماتیک دو تصویر چهره با دقت بسیار بالا (بسیار بالاتر از توانایی انسان ) مورد استفاده قرار می گیرد. در بسیاری از کاربری های روزانه بخصوص در حوزه دولت الکترونیک صدور تاییدیه ها نیازمند تایید درخواست کننده با تصویر ارایه شده می باشد .تعداد بالای پرونده ها و تاییدیه های مورد بررسی کاربر انسانی را ناخودآگاه با مشکل و خطا مواجه می نماید . با توجه به دستکاری تصویر چهره توسط جاعلین و سعی در شبیه سازی چهره خود با چهره هویت سرقت رفته ، امکان خطای انسانی را بسیار افزایش می دهد . این سامانه با بررسی اتوماتیک پرونده ها تا 95% پرونده های نیازمند بررسی توسط کاربر را کاهش داده و در صورت تشابه به کاربر جهت تصمیم گیری با مشخص سازی نقاط و تناظرهای تصمیم ساز کمک می نماید.