darpouyesh@gmail.com      +98 21-26700052
 • ویژگی ها					

  1- پیاده سازی 16 الگوریتم دقیق فیلترینگ فتومتریک و 9 الگوریتم بازیابی هیستوگرام چهره
  2- محیط کاملاً پارامتریک جهت تنظیم بهینه هر الگوریتم به نسبت تصویر ورودی
  3- تخمین پارامترها بصورت بهینه بر روی بانک چهره Yale B
  4- بازیابی دقیق چهره در شرائط مختلف نوری و سایه
  5-امکان شخصی سازی برای پروژه های مختلف پردازش تصویر
  6- پیاده سازی تمامی سامانه و هسته های پردازشی به زبان++C
  7- قابلیت پردازش سری یک بانک چهره بصورت اتوماتیک
  8- بهره گیری از سیستم در قالب DLL در دیگر پروژه ها

 • کاربردها					

  1- شناسایی چهره از تصاویر مخدوش با وجود سایه و سیاهی در تصویر
  2- بازیابی چهره و بهبود تصویر چهره جهت تطبیق بهینه
  3- استفاده در پروژه های تخصصی پردازش تصویر
  4- تولید تصاویر غیر وابسته به تغییرات روشنایی و سایه در شناسایی و مکان یابی اشیاء

 • کاربران					

  1- پلیس های تخصصی و مراکز مبارزه با جرایم جنایی و حرفه ای
  2-سازمان های امنیتی و مراکز متولی تشخیص هویت
  3-مراکز تحقیق و توسعه در حوزه پردازش تصویر

 • 1

فیلترنگار

ارزش تجاری و عملیاتی یک سیستم تطبیق و شناسایی چهره در دنبا به قابلیت تطبیق تصاویری بوده که معمولاً در شرائط غیر طبیعی و نامناسبی دریافت شده اند . این نکته هم اکنون در تمامی پروژه های بزرگ بیومتریک دنیا مورد توجه قرار گرفته و مهمترین نکته در انتخاب محصولی مناسب می باشد . تصاویری که معمولاً از مجرمین در حال ارتکاب جرم باقی مانده در شرائط بسیار بد نوری و با وجود سایه و زاویه نامناسب همراه است. دارپویش! مفتخر است که جزو شرکت هایی باشد که سامانه مخصوصی را بصورت تخصصی در این زمینه طراحی و پیاده سازی نموده است

نزدیک به 16 الگوریتم در زمینه فیلترینگ فتومتریک چهره و 9 الگوریتم بازیابی هیستوگرام بصورت کاملاً پارامتریک به زبان C++ پیاده سازی گردیده است . تمامی الگوریتم ها مختص تصویر چهره بوده و فرآیند آماده سازی ، آموزش و تخمین پارامترها بر روی پیچیده ترین بانک های شدت روشنایی چهره از جمله بانک چهره Yale B تست و تنظیم گردیده است. نتایج بیانگر این موضوع است که نتیجه تطبیق در بانک Yale B در صورت عدم استفاده از این سیستم 88% بوده در صورتی که با بهره گیری از این سامانه به دقت بسیار بالای 99% ارتقاء می یابد .بانک چهره Yale B به عنوان بانک استاندارد تست سیستم های تطبیق چهره در شرائط مختلف روشنایی وسایه توسط محققان مورد استفاده قرار می گیرد .

تعداد بالا و نوع پردازش متفاوت الگوریتم ها باعث گشته تا تصویر ورودی به سیستم در تمامی شرائط نوری و سایه مورد تحلیل ، پردازش ، بازیابی و در نهایت تطبیق قرار بگیرد . شرکت آماده است تا در صورت نیاز این سامانه را برای دیگر کاربردهای پردازش تصویر و عملیات های تشخیص و بازیابی اجسام و اشیاء متحرک در شرائط مختلف آب و هوایی شخصی سازی نماید .