darpouyesh@gmail.com      +98 21-26700052

کسب رتبه سوم در جشنواره فن آفرینی شهید چمران

پروژه سامانه یکپارچه دریافت ، تجمیع و تطبیق بیومتریک شرکت موفق به کسب رتبه سوم در سومین جشنواره فن آفرینی و نوآوری شهید چمران در سال 1390گردید . این جشنواره هرساله توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تهران جهت شناسایی و معرفی برترین فن آفرینان ملی در حوزه های فنی و مهندسی ، پزشکی و کشاورزی برگزار می گردد .پروژه جامع بیومتریک شرکت به عنوان یک راهکار و سیستم متشکل از زیر سیستم های متفاوت در این جشنواره مورد تقدیر قرار گرفت

مراسم با حضور دکتر طائب قائم مقام محترم وزیر علوم  تحقیقات و فناوری ،مهندس چمران ریاست محترم شورای شهر تهران ، دکتر رهبر ریاست محترم دانشگاه تهران ، دکتر راشدی ریاست محترم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دیگر مسئولین برگزار گردیدلازم به ذکر است که دریافت این جایزه مقدمات حضور شرکت در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را فراهم کرد.