darpouyesh@gmail.com      +98 21-26700052

تحقیقات کاربردی

پرسنل نخبه و خلاق مجموعه دارپویش به همراه حجم وسیعی از متد و کتابخانه های توسعه داده شده امکان حل سریع و دقیق نیازمندیهای صنعت در حوزه پردازش تصویر، بیومتریک و طراحی و ساخت سامانه های نظارتی و امنیتی را فراهم می نمایند. تضمین دریافت خروجی مورد نظر در پایان مرحله تحقیق و توسعه در قرارداد از ویژگیهای منحصر به فرد بخش R&D دارپویش می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مسئول حوزه R&D شرکت تماس حاصل فرمایید.