darpouyesh@gmail.com      +98 21-26700052

مکان یابی چهره

Face Detection

مکان یابی چهره به عنوان اولین چالش مطرح برای هرگونه کاربر مبتنی بر پردازش چهره مطرح می باشد . برای تطبیق چهره ، تعقیب چهره ، ارتباط انسان با ماشین و روبات ، تشخیص حالت چهره و... ابتدا نیاز به مکان یابی چهره در تصویر وجود دارد . دارپویش ! الگوریتم مکان یابی چهره خود را با تست بر روی بانک های چهره استاندارد و مطرح مطابق آخرین دستاوردهای فناوری ( State Of Art ) بهینه نموده است . الگوریتم با حساسیت بالایی بر روی بانک های تصویر زیر تست شده است .

AnnotatedFaceIn The Wild (AFW)

Face Detection Date Set & Benchmark (FDDB)

همانگونه که در تصاویر تست الگوریتم مشخص است ، موتور به یاب قابلیت مکان یابی چهره را در شرائط عملیاتی زیر دارا می باشد .

توانایی مکان یابی چندین چهره در تصویر (تا 500 چهره در یک تصویر )

مکان یابی چهره با حد اقل اندازه 10 * 10 پیکسل در تصویر

سرعت بسیار بالای مکان یابی (یکصد میلی ثانیه در جستجوی Full HD)

دقت بسیار عالی در شرائط Outdoor و عملیاتی

نرخ پایین خطا False Positive (تا یک دهم درصد)

پشتیبانی از فرمت های مختلف تصویر (BMP , JPG ,RAW)

قابلیت اجرا بصورت همزمان بر روی استریم های ویدیویی

انطباق سریع و آسان در پروژه های پردازش ویدیو و تصویر

 

مرجع:

1-     http://vis-www.cs.umass.edu/fddb/

      2- https://lrs.icg.tugraz.at/research/aflw /